Podróżowanie budzi pozytywne skojarzenia. Podczas wypraw można odwiedzić nowe miejsca, poznać ciekawych ludzi i miło spędzić czas. Czy wiesz, że istnieje wiele odmian turystyki? Czy potrafisz powiedzieć, który z jej rodzajów uprawiasz? Być może Twoją ulubioną formą jest turystyka kulturowa. Aby to sprawdzić, przeczytaj ten artykuł i podziel się wrażeniami z lektury w komentarzu.

Czym jest turystyka kulturowa?

turystyka Badacze zajmujący się trurystyką twierdzą, że ma on antyczne korzenie. Uważa się, że wyprawy o charakterze edukacyjnych, które odbywali starożytni Grecy i Rzymianie, można uznać za przejaw turystyki kulturowej. Podobna opinia dotyczy pierwszych na świecie pielgrzymek do miejsc kultu religijnego. Co jeszcze wchodzi w skład tego pojęcia?

Za przejaw turystyki kulturowej można uznać każdy wyjazd poza swoje miejsce zamieszkania, który nastawiony jest na realizację celów:

• poznawczych, czyli zobaczenie czegoś nowego, co zostało stworzone lub przekształcone przez człowieka,

• edukacyjnych, czyli związanych np. z pobytem w innym kraju w celu nauki języka obecnego (kurs może trwać maksymalnie rok, aby mógł zostać zakwalifikowany jako turystyka kulturowa),

• realizacji potrzeb kulturowych, czyli korzystanie z dorobku ludzkiej cywilizacji dla osiągnięcia korzyści emocjonalnych (przeżycie duchowe, obcowanie z pięknem, uwrażliwienie na sztukę itp.).

Rodzaje turystyki kulturowej

turystyka kultury wysokiejWspółczesne pojmowanie turystyki kulturowej wiąże się z postępującym procesem specjalizacji całego rynku turystycznego. Coraz więcej osób podróżuje świadomie, co powoduje dalszy wzrost oczekiwań wyedukowanych turystów. W rezultacie zwiększa się ilość ofert na wyjazdy, które spełniają wymagania różnorodnych grup.

 

Pojęcie turystyki kulturowej jest szerokie, więc w jego strukturze badacze wyodrębniają kilka podkategorii. Oto one:

• turystyka związana z kulturą popularną,
• turystyka związana z kulturą wysoką,
• edukacyjna turystyka kulturowa.

Realizacja potrzeb związanych z obcowaniem z kulturą wysoką następuje dzięki odwiedzaniu miejsc i wydarzeń związanych ze sztuką klasyczną. Mogą to być np.: muzea, koncerty w filharmonii, przedstawienia teatralne, widowiska operowe itp.

udział w koncercie Turystyka kulturowa, realizowana w segmencie sztuki popularnej, to np.: wyjazd do kina na nowy film, przedstawienie typu performance w teatrze, udział w koncercie rockowym, pielgrzymka, zwiedzanie bunkrów, dołączenie do pikniku hobbystycznego, oglądanie inscenizacji bitewnych, wycieczka na wiejski jarmark lub dożynki, pobyt w muzeum przemysłu lub skansenie, podziwianie architektury podczas wyjazdu itp.

Kulturowa turystyka edukacyjna zakłada wyjazd do nowego miejsca i naukę języka obcego lub pogłębianie wiedzy związanej z daną lokalizacją.

Turystyka kulturowa jest zatem pojemnym pojęciem, w którym zawiera się wiele różnych zjawisk, miejsc, wydarzeń i aktywności. Najogólniej mówiąc, jest to podróżowanie w celu poznawania wytworów ludzkiego umysłu. W definicji omawianej formy turystyki znajduje się zatem podziwianie niemal wszystkiego, co człowiek wykreował albo przekształcił, ale nie ma w niej miejsca na turystykę krajoznawczą (oglądanie naturalnych tworów przyrodniczych).

Czy warto uprawiać turystykę kulturową?

Nietrudno zauważyć, że uprawianie turystyki kulturowej nie jest trudne. Większość osób chociaż raz w życiu wyjechała poza swoje miejsce zamieszkania, aby obejrzeć film w kinie, zwiedzić galerię albo posłuchać koncertu ulubionego zespołu. W skład turystyki kulturowej wchodzą także pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, zagraniczne kursy językowe czy udział w dożynkach. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że każdy wyjazd z domu jest okazją do uprawiania tego rodzaju turystyki. Czy zatem warto zastanawiać się nad nim głębiej? Oczywiście, że tak!

wizyta w skansenieŚwiadome uprawianie turystyki kulturowej może przynieść wiele korzyści. Jeśli zaplanujesz swoje wyjazdy tak, aby zawsze zwiedzić jakieś muzeum etnograficzne albo skansen, to zyskasz więcej wiedzy niż w czasie przypadkowych podróży. Regularne odwiedzanie opery lub teatru uwrażliwi Cię na sztukę i poszerzy Twoje horyzonty myślowe, jeśli wybierzesz interesujące Cię przedstawienia. A może jesteś fanem regionalnych świąt? Jeśli tak, stwórz roczny kalendarz jarmarków i po kolei bywaj w miejscowościach, w których obchodzi się np. Dzień Śliwki, Dzień Ziemniaka czy Dzień Smażonego Sera.

Podsumowanie

Turystyka kulturowa to pojemne zjawisko, które łączy wiele rodzajów podróżniczej aktywności. Poznawanie wytworów ludzkich rąk i umysłu może być niezwykle interesujące. Warto zatem poświęcić temu czas. Zaplanowanie swoich wyjazdów zgodnie z hobby pozwala czerpać z nich jeszcze więcej radości, a także w świadomy sposób uprawiać turystykę kulturową.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder