Na ogół ludzie kojarzą kulturę jedynie z nienagannym lub chociaż akceptowalnym zachowaniem się przy stole, w towarzystwie czy w miejscach użytku publicznego. Tymczasem z kulturą spotykamy się na każdym kroku: nie istnieje sytuacja czy też obszar, w którym nie obowiązywałyby określone dla wszystkich zasady. Jedną z owych stref, dla których kultura ma wysoki priorytet jest również (a może przede wszystkim) sfera biznesu.

Obyte przedsiębiorstwo

Przedsiębiorcy i pracownicy dzielą się na kilka kategorii: na tych, którzy nie uważają kultury za rzecz niezbędną na płaszczyźnie biznesowej, na tych, którzy skrupulatnie postępują według obowiązujących norm oraz na tych, którzy tylko tak uważają, popełniając coraz większe błędy. Rzecz jasna nasze zachowanie wobec innych kontrahentów i współpracowników przedkłada się na relacje z nimi, a więc warto utrzymywać swój kulturalny poziom, albo udoskonalić swoje dotychczasowe umiejętności. Kultura, jaka obowiązuje na terenie firmy ma za zadanie określić pracownikom wzór zachowań przypisanych określonym sytuacjom. Stykając się z owymi zasadami w codziennym życiu, współpracownicy lepiej przyswajają sobie cele, wizje i wartości przedsiębiorstwa, a dodatkowo integracja międzyludzka przebiega sprawniej i płynniej.

Wizja, jaka ma przyświecać firmie to nic innego jak skrupulatnie przemyślany zamiar. To właśnie w jej kierunku społeczność firmy ma podążać: odpowiednie sprecyzowanie swojej ambicji, pomoże każdemu w podejmowaniu decyzji przybliżających do mety. Jednak na etapie wędrówki do celu należy minąć wiele drogowskazów i wyznaczników, które mają sugerować nam nasze wybory. Są to oczywiście wartości, jakie nasuwa pracownikom firma, np. szacunek względem współpracowników i klientów, profesjonalizm pracy itp. Wartości powinny być wprowadzane w życie poprzez codzienną praktykę.

Kultura organizacyjna opiera swoje normy przede wszystkim na ludziach, którzy potrafią ze sobą współpracować i zmierzają w tym samym kierunku. Wyznawanie powyższych zasad przychodzi z łatwością jedynie osobom, które są w stanie dopasować się do społeczności i znaleźć wspólny język. Coraz większa ilość pracodawców zaczyna zauważać te zależności i stara się zapewnić jak najlepszy dostęp swoich pracowników względem siebie, tworząc dla nich otwarte przestrzenie. Coraz większą rzadkością są osobne biura czy tzw. boksy pracownicze. Udowodniono, że pracownicy są bardziej produktywni mając kontakt z otoczeniem.

Oparcie w kulturze

Wymieniliśmy podstawowe filary, na jakich powinna się opierać kultura organizacyjna w firmie. Im silniejsze są filary firmy, tym stabilniej funkcjonuje i poszerza swoje horyzonty. Kultura w organizacji ma również swoje elementy kultury organizacyjnej, na które składają się tzw. artefakty. Według najprostszej z definicji, są to elementy zachowań, które są odczuwalne i rozpoznawalne dla większej liczby osób zarówno w firmie, jak i poza nią. Rozróżniamy między innymi artefakty słowne (terminologia i historie powiązane z firmą i jej specjalnością), artefakty fizyczne, w których skład wchodzą namacalne elementy ściśle związane z firmą, np. obowiązkowe ubiory pracowników, oznaczenia na sprzętach, loga na samochodach firmowych itp. i w końcu artefakty behawioralne, do których zaliczamy zachowanie i zwyczaje pracowników.

Mówi się, że każda firma określa własną, oryginalną strukturę według której postępuje. Jednak zauważalne jest również to, że kultura organizacyjna w zarządzaniu posiada swoje typy. Pierwszym z nich jest kultura przymusu: zaliczają się do niej osoby, które na daną pracę zdecydowali się jedynie ze względów finansowych, a nie z pasji czy zainteresowań. Akceptują i postępują według zasad firmy, ale ich więź z przedsiębiorstwem nie jest zbyt silna. Nieusatysfakcjonowani pracownicy szybko rezygnują z pracy.

Na szczęście istnieją osoby całkowicie oddane swoim zadaniom w pracy, są idealnie dopasowane z wartościami firmy, a swoje obowiązki i współpracowników traktują bardzo poważnie.

Jest to tzw. kultura normatywna: pracownicy tak dobrze czują się w pracy, że traktują ją jako część swojego prywatnego życia. I w końcu kultura utylitarna i pracownicy, którzy angażują się w swoją pracę z przyczyn finansowych, ale nie stawiają pieniędzy, jako priorytet. Ten rodzaj osób potrafi zbudować z firmą pozytywne relacje, jednak skutecznie oddzielają one sferę osobistą od biznesowej.

Podsumowanie

Kultura organizacyjna przynosi firmie niemałe korzyści. Ustalenie obowiązujących zasad pomaga utrzymać w ryzach kadrę pracowniczą oraz zmotywować ją do dalszej, sukcesywnej pracy. Przedsiębiorca określający wartości sprawia, że pracownicy od wewnątrz dbają o miejsce swojego zatrudnienia, przez co ma ono szansę wyróżnić się na tle konkurentów i urosnąć w oczach klientów.

Kategorie: Biznes

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder